SKYDD ÄR DITT FÖRSVAR

HÄLSAN FÖRST – DÅ KLARAR DU RESTEN

Vara frisk är nystartat inom hälsa med inriktning på att förebygga snarare än att reparera. 

Vi söker på marknaden efter högkvalitativa produkter och just nu är det virus- och bakteriebekämpning som fått högsta prioritet. Det finns många som på kort tid tagit fram olika typer av alkogel och andra sanitetsprodukter på grund av det ökade behovet. Det vi säljer är forskningsbaserade produkter sedan 1993 som visat i 40 oberoende studier att dessa produkter är betydligt mer effektiva än motsvarande som just nu finns på marknaden. Produkterna är utan alkohol och dryga samt vänligare mot huden. De har tidigare bara sålts till företag som har haft behovet av högsta kvalitet för att hjälpa människor i utsatta situationer.

 Välkommen – här finns produkterna som täcker både företagets och dina behov!

© 2020 by Nine Design AB, Stockholm